temiz oda genel bilgiler,temiz oda,room,clean,clean room,temiz oda malzeme

GENEL BİLGİLER

Üretim ya da bilimsel araştırmada kullanılan bir temiz oda, toz, havada asılı mikrop, aerosoller, ya da kimyasal buhar olarak düşük değerde çevresel kirleticiler içeren kontrollü bir ortamdır. Temiz oda kavramı , belirli bir parçacık boyutunda parçacıkların sayısının metre küp başına değerini ifade eder.Örnek olarak, tipik bir şehir havası metreküp başına 0,5 μm ve daha büyük çapta 35,000,000 parçacık içerir, bu da ISO 9 sınıfı bir temiz odaya karşılık gelir. Karşılaştırma yaparsak, ISO 1 sınıfı bir temiz oda ise bu çapta hiçbir parçacığa izin vermezken, metreküp başına 0.3 μm ve daha küçük sadece 12 adet parçacığa izin verir.

İlaç sektöründe, tıbbi ürünlerin üretilmesinde ‘temiz oda’lar son derece kritik bir öneme sahiptir. Bu sektördeki temiz odaların mikrobiyal kirlilikten ve partiküler kirlilikten arındırılmış olmaları gerekir.Bunun yanında nem miktarı son derece düşük ortamlar olmaları gerektiğinden, bu tip temiz odalarda HEPA filtre ve ULPA filtrelerin yanında nem alıcı sistemler de kullanılır.

Temiz odalar çok büyük olabilir. Tüm üretim tesisleri, fabrika zeminleri binlerce metrekare alana yayılan temiz odalar içinde yer alabilir. Bu tip temiz odalar genellikle yarı iletken üretimi, biyoteknoloji, ilaç sanayi, LCD (LCM) üretimi gibi sektörlerde karşımıza çıkar.

Temiz odaya dışarıdan giren hava tozdan arındırılmak üzere filtrelerden geçirilirken, temiz oda içindeki hava da, HEPA (high-efficiency particulate air) ve/veya ULPA (ultra-low particulate air) filtrelerden sürekli dolaştırılarak içeride oluşan partiküllerden arındırılır.

Personel temiz odaya hava duşlarından girer, koruyucu ekipman olarak da tulum, bot, yüz maskesi, eldiven kullanır.

Temiz oda içinde kullanılan ekipmanlar, kirlilik oluşturmayan ve çabuk temizlenebilir özel ekipmanlar olmalıdır. Özel mop ve temizlik kovaları, özel temiz oda kağıdı örnekleri verilebilir.

Temiz oda içinde kullanılan eşyalar, paslanmaz çelik olmalıdır. Düz yüzeyleri ve keskin köşeleri olabildiğince az olmalıdır. Düz yüzeylerin tamamı toz tutabilecek potansiyele sahiptir.

Ameliyathaneler gibi özel temiz odalar ayrıca steril (mikroorganizmalardan arındırılmış) hale getirilirler. Asılı parçacık sayıları ‘parçacık sayıcı’ lar ile, mikroorganizmalar ile çevresel izleme methodları ile tesbit edilirler.

Bazı temiz odalar, pozitif basınç altında tutulurlar ki, herhangi bir kaçak olduğunda hava odadan içeri girmek yerine dışarı doğru uzaklaşır.

Bazı temiz odalarda HVAC sistemleri nem seviyesini kontrol altında tutmak için kullanılır, ek olarak da ‘ionizer’ ler kullanılarak ESD (elektrostatik discharge) problemlerinin önüne geçilir.

Düşük sınıflı temiz odalarda sadece özel ayakkabıların ve toz tutmayan önlüklerin giyilmesi yeterli olarak düşünülür. Ancak güvenlik sebeplerinden ötürü, ayakkabılar kaymaya karşı korumalı olmalıdır. Genel uygulamada da tüm temiz odalarda özel temiz oda kıyafeti giyilmelidir.

Türbülanslı Akış Temiz Oda,temiz oda,room,clean,clean room,temiz oda malzeme Laminer Akış olan Temiz Oda,temiz oda,room,clean,clean room,temiz oda malzeme
Hava akış modeli "Türbülanslı Akış Temiz Oda" "Hava akış paterni Laminer Akış olan Temiz Oda"

Temiz odalar , türbülanslı ya da laminer akış prensibine göre, HEPA ve/veya ULPA tipi filtreler kullanarak parçacıklardan arındırılmış havanın akışını sağlarlar.

Laminer, ya da doğrusal akışta hava akış sistemleri filtrelenmiş havayı aşağı ya da yatay yönde sabit bir akışta duvardaki ve paneldeki filtrelerden geçirerek verirler. Sabit hava akışı için laminer akış sistemleri %80 oranında, temiz oda tavanından sağlanır. Hava ortamına farklı parçacıkların katılmaması için, filtreler paslanmaz çelikten ya da parçacık bırakmayan malzemelerden yapılır.

HEPA Türbülanslı sistemler, laminer akış filtreleri yanında, hız filtreleri de kullanarak, odayı içinde belli bir paterne göre hareketlendirirler. Hava akışı, asılı olabilecek bazı parçacıkları zemine bastıracak şekilde oluşur, buradan filtreye yönlendirilen parçacıklar temiz oda ortamından uzaklaşır.

TEMİZ ODA SINIFLARI

ISO 14644-1 TEMİZ ODA STANDARTLARI
CLASS maksimum partikül/m3 FED STD 209E
≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm eşdeğeri
ISO 1 10 2,37 1,02 0,35 0,083 0,003
ISO 2 100 2,37 10,2 3,5 0,83 0,029
ISO 3 1 237 102 35 8,3 0,29 Class 1
ISO 4 10 2,37 1,02 352 83 2,9 Class 10
ISO 5 100 23,7 10,2 3,52 832 29 Class 100
ISO 6 1.0×106 237 102 35,2 8,32 293 Class 1,000
ISO 7 1.0×107 2.37×106 1,020,000 352 83,2 2,93 Class 10,000
ISO 8 1.0×108 2.37×107 1.02×107 3,520,000 832 29,3 Class 100,000
ISO 9 1.0×109 2.37×108 1.02×108 35,200,000 8,320,000 293 Oda havası